fredag 4 maj 2007

Välkommen hem...

Bryggare Bengt Mattsson har nu lockats i fördärvet i form av en egen blogg.
Han kan inte låta bli att få sista ordet och bryr sig inte om att ett tangentbord
kan tycka det är jobbigt att någon hackar ner så många tecken utan fikarast...

Men det här är det absolut bästa sättet att låta mänskligheten få ta del av vilka
världsomvälvande nyheter som är på gång i Skebobruk.

Ikväll träffas alla inblandade parter för att äta och dricka gott och pusta ut ett
tag efter lång tids digert arbete med uppbyggnad och idriftsättning av ett helt
nytt bryggeri på anrik mark.

Och det här både ett hot och ett löfte:
Snart på en pub nära dig - Öl från Skebo Bruksbryggeri